Korupcijos prevencija

2021–2023 m. korupcijos prevencijos programa

Informacijos pateikimo atmintinė

Korupcijos prevencijos priemonių planas

Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla

Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/11/aav_viesajam_2018_09_05_viesinimui_pdf_2_lt.pdf

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

 

Korupcijos prevencija