Mokytojų taryba

Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos Mokytojų tarybą sudaro visi pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, pedagogai, auklėtojai). Iš viso Mokytojų taryboje yra 26 asmenys.

Tarybos pirmininkas                Ginta Maziliauskienė, mokyklos direktorė

Tarybos sekretorius                 Audronė Barakauskienė, socialinė pedagogė

Nariai:

Ona Danutė Risovienė, direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,

Dalia Butkuvienė,  logopedė – spec. pedagogė,

Ligita Norkutė, vyr. rusų k. mokytoja,

Rasa Skrodenienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė,

Ieva Linkevičienė, vyr. anglų k. mokytoja,

Genovaitė Nikolaitienė, vyr.  matematikos mokytoja,

Sandra Ramanauskytė-Drungilienė, fizikos mokytoja,

Vilma Lučinskienė, biologijos mokytoja metodininkė,

Daina Augaitienė, chemijos mokytoja metodininkė,

Edmundas Urbutis, istorijos mokytojas,

Anatolijus Akstinas, vyr. technologijų mokytojas,

Danguolė Kučinskienė, vyr. pradinių klasių mokytoja,

Dalia Druktenienė, vyr. tikybos mokytoja,

Loreta Mickūnienė, vyr. pradinių klasių mokytoja,

Inga Zablockienė, priešmok. ugdymo grupės pedagogė,

Irina Kasparienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

Robertas Nekrašas, kūno kultūros mokytojas,

Raimonda Andriuškienė, vokiečių k. mokytoja    metodininkė,

Virginijus Valčiukas, muzikos mokytojas,

Gitana Kerpienė, kūno kultūros mokytoja,

Stefa Sutkienė, matematikos mokytoja metodininkė,

Nerijus Šarauskas, ekonomikas mokytojas,

Kristina Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo grupės  auklėtoja,

Saulius Ščeponavičius, neformaliojo ugdymo pedagogas.