Metodinės grupės

Mokytojų dalykininkų ir klasių vadovų metodinė grupė:

Pirmininkas: Rasa Skrodenienė lietuvių k. mokytoja metodininkė, 7 kl. vadovė,

Sekretorė: Ieva Linkevičienė – anglų k. mokytoja, 10 kl. vadovė,

Nariai:

Ginta Maziliauskienė, lietuvių k. mokytoja,

Ona Danutė Risovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Edmundas Urbutis, istorijos mokytojas,

Sandra Ramanauskytė-Drungilienė, fizikos mokytoja,

Dalia Butkuvienė, vyr. logopedė – spec. pedagogė, 5,6 kl. vadovė,

Ligita Norkutė, rusų k. mokytoja,

Raimonda Andriuškienė, vokiečių k. mokytoja metodininkė,

Danguolė Kučinskienė,  3, 4 kl. vadovė,

Vilma Lučinskienė, biologijos mokytoja metodininkė,

Genovaitė Nikolaitienė, vyr. matematikos mokytoja,

Daina Augaitienė, chemijos mokytoja metodininkė,

Audronė Barakauskienė, socialinė pedagogė, 9 kl. vadovė,

Anatolijus Akstinas, technologijų mokytojas,

Dalia Druktenienė, tikybos mokytoja,

Inga Zablockienė, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė, 8 kl. vadovė,

Loreta Mickūnienė,  1, 2 kl. vadovė,

Irina Kasparienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

Robertas Nekrašas, kūno kultūros mokytojas,

Virginijus Valčiukas, muzikos mokytojas,

Stefa Sutkienė, matematikos mokytoja metodininkė,

Kristina Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja,

Nerijus Šarauskas, ekonomikos mokytojas.

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ IR KLASIŲ VADOVŲ  METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS