Istorija

Pirmą kartą rašytiniuose dokumentuose Labūnų vietovė minima 1591 metais, kada Kelmės dvaro, o kartu šių žemių valdovas ir savininkas Bagdonas Salomareckis pardavė jas didikui Jonui Ruževskiui (išlikęs pirkimo – pardavimo aktas). J.Gruževskis įsigijo 33 kaimus ir 312 baudžiauninkų šeimų. Už tai jis sumokėjo 15 000 lietuviškų kapų grašių (pagal buvusią Rusijos valiutą prieš Pirmąjį pasaulinį karą tai sudarė apie 800 000 aukso rublių). Gruževskių giminė šias žemes valdė daugiau kaip 300 metų.
Tuojau po Pirmojo pasaulinio karo žmonių pastangomis ėmė kurtis pradinės mokyklos. Vienas Gruževskių dvaro valdytojų buvo Klemensas Gudmonas (gyveno pastatuose, buvusiuose už mokyklos ūkinio pastato). Jis 1918 – 1919 metais ir įkūrė mokyklą Malavidoje – Elvyravoje, nes Preikuruose buvo tik du žmonės, Venckai mokėję pasirašyti. Tėvai su vyriausiais mokiniais sukalė „zedlius“, rašė grifeliais ant lentučių.

Pirmieji mokyklos mokytojai:

1919 – 1920 m. – Pulcherija Valavičiūtė,
1920 – 1921 m. – Elena Kaminskaitė,
1921 – 1922 m. – Michalina Laukaitė – Bogušienė
nuo 1922 m. – Antanas Janavičius, atidavęs šiai mokyklai 19 savo gyvenimo metų, dirbęs vienas su trijų skyrių mokiniais.
1924 m. įvedamas keturių skyrių mokymas. Antrąja mokytoja iš pradžių dirbo Liuda Gerasimavičiūtė – Rukienė (žinomo Kelmės fotografo žmona, namas tebėra prie pat „Kražantės“ progimnazijos mokyklos M.Valančiaus ir pagrindinės gatvės kampo), vėliau Jadvyga Puišytė.
Po Antrojo pasaulinio karo mokykla buvo įsikūrusi pas Vincą Makauską Preikurų kaime. Jos vedėju buvo Vaclovas Čepulis (kartu dirbo ir jo žmona).
1945 – 1946 m. ir 1946 – 1947 m. mokyklos vedėjas – Andrius Janušas.
1945 m. – Antanas Balčiūnas.
1947 m. Benediktas Mitkus (mokytojas).
A.Balčiūno ir B.Mitkaus pastangomis atliekamas kapitalinis mokyklos remontas.
1948 – 1949 m. m. septynmetės mokyklos vedėjas – A.Balčiūnas.
1949 – 1952 m. jis septynmetės mokyklos direktorius (nuo 1952 m. mokytojas).
1948 – 1952 m. Marė Jokubauskienė septynmetės mokyklos mokytoja. Nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. iki 1957 m. – direktorė.
1952 m. Marės ir Kajatono Jokubauskų sodyboje atidaromas mokyklos bendrabutis, antrame mokyklos aukšte pristatoma mansarda.
1964 m. pristatomas šešių klasių dviejų aukštų mūrinis priestatas. Mokykloje 12 klasių komplektų, visos 5 – 8 klasės paralelinės, mokosi 230 – 240 mokinių, dirba 12 mokytojų.
Penktąsias klases papildo Paverpenio, Burbaičių, Karčiupio-Lupikų, Beržynės pradinių mokyklų mokiniai.

Mokyklos vadovai

1957 – 1964 m. – Antanas Balčiūnas,
1964 – 1966 m. – Jonas Vadeikis,
1966 – 1668 m. – Vytautas Krasauskas,
1968 – 2001 m. – Kristina Janušauskienė,
Nuo 2001 m. – Ginta Maziliauskienė.

1975 m. prie aštuonmetės mokyklos steigiamos pagalbinės klasės, 1992 m. jos perkeliamos į Kelmės specialiąją mokyklą.
Nuo 1958 m. prie mokyklos veikė vakarinė, vakarinė sezoninė mokykla, konsultacinis punktas, kaimo jaunimo, jaunimo – sezoninė mokykla.
Nuo 1961 m. mokykla aštuonmetė, 1986 m. tampa ne pilna vidurinė (devynmetė), nuo 1992 m. – pagrindinė (devynmetė), nuo 1997 m. pagrindine (dešimtmetė) mokykla.