Biudžeto suvestinė

2023 metai

Biudžeto įvykdymo ataskaita

Finansinė ataskaita

2021 metai

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Metinė ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaita

2020 metai

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaita

I ketvirčio ataskaitų rinkinys

2019 metai

Finansinė būklės ataskaita

2018 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. ketvirčio atskaitomybės

Aiškinamasis raštas prie 2018m. III ketvirčio atsakomybės 1

2

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita 1

Veiklos rezultatų ataskaita 2

Finansinės būklės ataskaita 2018

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita2

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita1

2

3

4

5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programamoms finansuoti ataskaita

Aiškinamasis raštas 2018 m.III ketvirčio

Aiškinamasis raštas 2018 m.III ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita2

Pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas2

Aiškinamasis raštas 2018 m. I ketvirčio

Aiškinamasis raštas II ketvirčio Ataskaita

Ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinės būklės atsakaita Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansavimo sumos pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Pinigų srautų ataskaita

Turto pokyčio ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

2017 metai

Aiškinamasis raštas 

Aiškinamasis raštas 2017 m. III ketvirčio

Ataskaita 

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita

Finansavimo sumos pagal 2017 m. rugsėjo mėn.

Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

Mokėtinų ir gautų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio atskaitomybės

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

**

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio atskaitomybės

Ataskaita

Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 metai

Veiklos rezultatų ataskaita2016mIketv

Paaiškinamasis 2016.03.31

20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės būklės ataskaita2016mIketv

Aiskinamasis rastas metinis 2016

Finansinės būklės ataskaita 2016.12

Grynojo turto pokyčių ataskaita

PSA 2016.12

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 metai

20 VSAFAS 4 priedas

Aiskinamasis rastas metinis2015

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautai 2 priedas

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

20 VSAFAS 4 priedas2015m I ketv

Finansinės būklės ataskaita

Paaiškinamasis 2015.03.31

Paaiškinamasis 2015.06.30

Forma Nr.1 II ketvirtis

Forma Nr2 II ketv

Forma Nr.3 II ketvirtis

Forma Nr.4 II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 I ketv

Forma Nr2 III ketv

Forma Nr.1 (2)

Forma Nr.4 2015.09 mėn

AIŠKINAMASIS RAŠTAS III ketv

2014 metai

4 forma Naujai patvirtinta 2015m03Krepšelis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I ketv. (2)

Forma Nr2 (1)

Forma Nr.1 (1)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I ketv.

Forma Nr2

Forma Nr.1

Forma Nr.4 2015.03 mėn.

20 VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas metinis 2014

Finansinės būklės ataskaita 2014.12

Grynojo turto ataskaita

PSA 2014

Veiklos rezultatų ataskaita2014.12

1 FORMA PAGAL NAUJĄ APSKAITĄ 01 mėn.

20 VSAFAS 4 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 I ketv.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 II ketv.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 III ketv.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IV ketv.

Forma Nr2 2014.03.31

Forma Nr2 2014.06.30

Forma Nr2 2014.09.30

Forma Nr4 2014_09

Forma Nr4 2014_12

Forma Nr4 2014_06

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita