Kūrybinės partnerystės

image001(1)

SMM naujas eps

Socialinis_fondas_jpg

Kovo 5 d. mokykloje vėl vyko integruotas probleminis mokymas.  9- 10 klasėse mokiniai su lietuvių kalbos ir geografijos mokytojais Rasa Skrodeniene ir Anatolijumi Akstinu ieškojo priežastinių ryšių tarp kalbos ir politinio žemėlapio kaitos; 7-8 klasių mokiniai su fizikos mokytoja ir KP Andriumi Guginiu stengėsi rasti būdus, kuo geriau įsiminti fizikos formules; 5- 6  klasių mokiniai su anglų kalbos mokytoja ir KP Andriumi Guginiu mokėsi žodžių tvarkos sakiniuose, o štai pradinių klasių mokiniai mokydamiesi pajausti minkštumo ženklą į pagalbą kvietėsi net fizikos mokytoją Sandrą Ramanauskytę – Drungilienę ir logopedę Dalią Butkuvienę.

***

Vasario 25 d.  mokykloje vėl vyko integruotas probleminis mokymas. Pradinių klasių mokytojos Loreta Mickūnienė ir Danguolė Kučinskienė kartu su anglų kalbos mokytoja Ieva Linkevičiene  pradinukams per įvairias žaidybines, vaidybines ir tradicines užduotis stengėsi pradinukams įrodyti, kokie svarbūs anglų kalboje yra prielinksniai ir juos vartoti būtina.  5-6 klasių mokiniai per informacinių technologijų pamokas su mokytoja Irina Kaspariene stengėsi perprasti ,,vėžliuko“ žingsnius. Jiems į pagalbą atskubėjo kūno kultūros mokytoja Gitana Kerpienė, kuri suorganizavo orientacinius pratimus mokyklos sode. Šie pratimai leido patiems atlikti kompiuterinio vėžliuko kelionę.  7-8 klasių mokiniams sunku klasifikuoti, nes dar nėra gebėjimų išskirti pagrindinį požymį. Šią problemą ėmėsi spręsti lietuvių kalbos ir biologijos mokytojos Rasa Skrodenienė ir Vilma Lučinskienė. Vienai norėjosi įtvirtinti gyvūnų klasifikaciją pagal skeletą, o kitai – įtvirtinti žodžių skirstymą kalbos dalimis. Pamokos metu mokiniams nuolat akcentuojama, kad bet ką rūšiuodami, turi išskirti pagrindinį vienijantį požymį. Mokiniai sakė, kad labiausiai nustebo pamatę, kad lietuvių kalba ir biologija turi nemažai bendro. 9-10 klasių mokiniai padedami geografijos mokytojo Anatolijaus Akstino ir kuriančio praktiko, žurnalisto Andriaus Guginio įtvirtino žemėlapių skaitymo, koordinačių nustatymo gebėjimus.

***

Vasario 23-iąją Kūrybinių partnerysčių projekto kūrybos agentas (KA) Mantas Žalkauskas vyresniųjų  klasių mokiniams suorganizavo išgyvenimo gamtoje  pratybas. KA Mantas su savo trimis kolegomis mokyklos stadione paruošė šešias stoteles. Mokiniai, suskirstyti į keturias komandas, dalyvavo visose stotelėse ir atliko įvairias užduotis: komandos formavimo, stiprinimo stotelėje teko pernešti rąstelį laikant jį virvėmis. Kad būtų sudėtingiau ant rąsto buvo padėtas akmuo. Kitoje stotelėje mokiniai susipažino su Morzės abėcėle, vieni kitiems perdavinėjo žodžius. Trečioje stotelėje, turėdami tik polietileno gabalą, turėjo pasidaryti palapinę, apsaugančią nuo lietaus, vėjo ir laukinių žvėrių. Kitoje stotelėje mokėsi kišeniniu peiliuku įžiebti ugnį. Daugiausia emocijų sukėlė šaudymo užduotis – reikėjo pataikyti į balionus. Taikliausios buvo dvi merginos.

***

Vasario 11 d. vėl sulaukėme KA Manto Žalkausko, KP Andriaus Guginio ir KP Simono Saarman. Prasidėjo pasiruošimas dar vienai integruotai dienai.  Pirmiausia mokytojai surašė ir aptarė savo dalyko problemas, paskui vyko diskusija, kas kam gali padėti išspręsti problemą. Taip susidarė darbo grupės: pradinių klasių mokytojos padės per anglų kalbos pamokas suprasti, kodėl tokie svarbūs prielinksniai, o biologijos ir lietuvių kalbos mokytojos 7-8 kl. mokinius mokys klasifikavimo pasitelkiant logotipus, istorijos ir geografijos mokytojai suvienijo jėgas, kad 9- 10 kl. mokiniai stiprintų žemėlapių skaitymo įgūdžius. Šeštokams labai sunku per informacinių technologijų pamokas perprasti ,,vėžliuko“ žingsnius, todėl kūno kultūros mokytoja talkins organizuodama orientacinius pratimus. Planavimas prasidėjo. Lauksime rezultatų.

***

Integruotos pamokos

Vasario antrąją įvyko pirmosios integruotos pamokos pagal Kūrybinių partnerysčių projekto modelį. 1-4 klasėse vyko integruota matematikos ir kūno kultūros pamoka. Jos metu mokiniai įtvirtino geometrinių figūrų pavadinimus, jas atkartojo atlikdami sportinius pratimus. 5-6 klasių mokiniai dalyvavo matematikos-istorijos integruotoje pamokoje, kurioje per architektūros stilius, jų esminius bruožus  mokėsi atpažinti geometrines figūras. Mokytojams talkino KP Andrius Guginis pamoką paįvairinęs ,,Zefyro“ metodu.  Labai buvo įdomu 7-8 klasių mokiniams, kurie dalyvavo ypač netradicinėje – anglų k. – chemijos pamokoje. Mokydamiesi cheminių formulių kartu mokėsi taisyklingai taikyti anglų kalbos dviejų laikų veiksmažodžius. 9-10 klasių mokiniams vyko lietuvių k. – istorijos pamoka, kurios tikslas – nagrinėjant istorijos šaltinius taikyti per lietuvių kalbos pamokas išmoktas teksto kūrimo ir skaitymo strategijas. Mokiniai apibendrindami pamoką sakė, kad jiems teko įvairūs vaidmenys: literatų, istorikų, dailininkų, žurnalistų.   Po pamokų pradinių klasių, dalykų mokytojai ir projekto kūrėjai: Mantas Žalkauskas, Andrius Guginis ir Simonas Saarmann, aptarė įvykusias pamokas pradžioje mažose darbo grupelėse, o vėliau visiems papasakojo, kas pavyko, kas nepavyko, kas padėjo ruošiantis pamokai, o kas trukdė. Išsakė išvadas, ką kitą kartą keistų. Sėdėdami kalbėjimo rate, visi džiaugėsi, kad  daugiau ar mažiau, bet visos pamokos pavyko, kad pirmasis bandymas integruoti ne temas, o kylančias pamokose problemas, pakankamai gerai pavyko.

***

Kūrybinių partnerysčių projekto įgyvendinimas prasideda!

Į mokyklą atvyko KA Mantas Žalkauskas, KP Andrius Guginis ir KP  Simonas Saarmann. Prasidėjo intensyvus integruotų pamokų planavimas. Pirmiausia mokytojai išsigrynino problemas ir ieškojo, kas gali padėti pamokoje spręsti šias problemas. Taip  atsirado chemijos ir anglų kalbos  mokytojų komanda, jos mokydamos cheminių formulių 7-8 klasių mokinius mokys anglų kalbos laikų vartojimo. O štai matematikos ir istorijos mokytojai susivienijo 5-6 klasių mokinius mokydami geometrinių figūrų. Lietuvių kalbos ir istorijos mokytojai su 9-10 klasių mokiniais gilins dokumentų, šaltinių analizavimo įgūdžius. Pradinių klasių mokiniai per matematikos pamoką kylančias problemas spręs padedami kūno kultūros mokytojos. Problemos išgrynintos, komandos suformuotas, bet dar laukia ilgas kūrybiškas pamokų planavimas.

***

Pokyčių mokykla kubu 2014-2015

Sausio 12 d. įvyko pirmasis susitikimas su kuriančiais praktikais. Mokytojai ir kurėjai aptarė busimą projektą. Nuspręsta organizuoti integruotą ugdymą, kuriame dalyvaus visi mokytojai ir mokiniai.

Paaiškėjo, kad į mūsų mokyklą atvyks du kuriantys praktikai: Simonas Saarmann – geologas, ir Andrius Guginis – sporto žurnalistas.

 ***

Lapkričio 13 d. KA Mantas su mokytojų klubu aptarė KMRM, ją pildė, daug diskutavo apie kūrybišką ugdymą mokykloje. Vėliau vyko susitikimas su visais mokytojais, buvo aptarta, kaip mokytojams sekasi įgyvendinti ankstesnėje sesijoje išsikeltus tikslus, kaip sekasi išnaudoti kitas erdves.

 ***

Spalio 21 d. Pirmą sesiją KA organizavo užsiėmimą mokiniams, jo metu vyko pokalbis, apklausa, mokiniai vertino mokyklą, ugdymo procesą, savo ir mokytojų vaidmenį. Per antrą sesiją vyko užsiėmimas mokytojams apie savistabą, savo gyvenimo tikslų formulavimą. Aptarė su mokytojais, kaip sekasi vykdyti praeitą kartą gautą užduotį.

 ***

Spalio 13 d. jau trečiąkart susitikome su KA Mantu. Mantas lankėsi pamokose, aptarė su mokytojais integracijos galimybes, kūrybiško mąstymo ugdymo būdus. Antrą sesiją vyko užsiėmimas mokytojams, kurio metu formulavome tikslus, išsigryninome prioritetus, pasiskirstėme pirmaisiais darbais.

 ***

5Spalio 6 d. Atvykęs KA Mantas lankėsi pamokose. Po pamokų mokytojams organizavo metodinį užsiėmimą ir pakvietė į Pasaulio kavinę aptarti bendruomenės formavimo ir bendradarbiavimo galimybės, mokyklos bendruomenės stiprybės ir silpnybės. Vėliau mokytojai diskutavo, kaip Pasaulio kavinės metodą pritaikyti savo pamokose.

***

Spalio 1 d. Įvyko pirmasis susitikimas su kūrybos agentu Mantu Žalkausku. KA Mantas susipažino su kolektyvu, mokykla, mokiniais. Vyko pokalbis apie mokyklos lūkesčius, stiprybes ir silpnybes.

***

Šiais mokslo metais jau trečius metus iš eilės dalyvausime.,,Kūrybinių partnerysčių” projekte. Siekiamybė – keisti ugdymo procesą pagal Kūrybinių parnerysčių modelį.

12014 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje vyko ,,Kūrybinių partnerysčių” projekto tinklo susitikimas. Dalyvavo apie 400 mokytojų, mokinių, kūrėjų, dalyvavusių projekte. Iš mūsų mokyklos susitikime dalyvavo dvi mokytojos: pradinių klasių mokytoja Loreta Mickūnienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rasa Skrodenienė. Jos pristatė praeitų mokslo metų patirtį projekte, išklausė kitų, dalyvavo diskusijoje, kitose kūrybiškose veiklose.