Mokinių klubas „Viltis“

Prezidentė – Vismantė Gorytė

Prezidentės pavaduotoja – Aistė Dulskytė

Nariai – Ermina Kriaučiūnaitė, Evelina Plunksnaitė, Aušra Stirbinskaitė, Irma Vedeikytė, Miglė Poškutė, Raminta Gedutytė, Tautvydas Šepetys,  Gabrielius Poškus, Renatas Žalvys, Meda Mickūnaitė, Gabija Plunksnaitė, Sandra Skačkovaitė.

Mokinių savivaldos tikslasorganizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geramoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti mokyklos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla.

Mokinių savivaldos principai:

 • Bendradarbiavimo;
 • Prieinamumo, atvirumo;
 • Demokratiškumo;
 • Atsakingumo ir pareigingumo;
 • Lygiateisiškumo.

KELMĖS RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ KLUBO „VILTIS“ VEIKLOS PLANAS 2014 – 2015 M. M.

Eil. Nr. Renginio pavadainimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas
1. Mokinių klubo „Viltis“ prezidento ir narių rinkimai Socialinė pedagogėAudronė Barakauskienė 2014-09
2. Mokinių klubo „Viltis“ veiklos plano aptarimas Socialinė pedagogė Audronė Barakauskienė 2014-09
3. Mokinių knygų ir sąsiuvinių švara Socialinė pedagogė Audronė Barakauskienė Visus metus
4. Pamokų lankomumo lenktyniavimo tarp klasių apskaita Klubo „Viltis“ nariai Visus metus
5. Šauniausios klasės rinkimai Klubo „Viltis“ nariai Pasibaigus pusmečiui
6. Sportinės varžybos „Europos judrioji savaitė“ Klubo „Viltis“ nariai 2014-09
7. Mokytojo dienos renginys Klubo „Viltis“ nariai, 10 kl. mokiniai 2014-10
8. Konkursas „Šviesiausia klasė“ Klubo „Viltis“ nariai 2014-11
9. Akcija „Lankome kapus“ Klubo „Viltis“ nariai 2014-11
10. Tolerancijos diena Klubo „Viltis“ nariai 2014-11
11. Gerumo akcija „Dovanoju atviruką“ Klubo „Viltis“ nariai 2014-12
12. Paskaita „Taisyklinga laikysena“ 1-4 kl. Klubo „Viltis“ nariai 2015-01
13. Savaitė „Be patyčių“ Klubo „Viltis“ nariai 2015-03
14. Sportinių varžybų turnyras 5 -10 kl. Klubo „Viltis“ nariai 2015-04
15. Orientacinės varžybos Klubo „Viltis“ nariai 2015-04
16. Prevencinis projektas: „Draugystė prasideda nuo šypsenos“ („Gegužė – mėnuo be smurto“; Tarptautinė vaikų gynimo diena) Klubo „Viltis“ nariai 2015-05
17. Šauniausio mokinio rinkimai Klubo „Viltis“ nariai 2015-05