Administracija

Laikinai vykdanti direktorės funkcijas Rasa Skrodenienė rasaskrode@gmail.com
Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė rasaskrode@gmail.com
Sekretorė – archyvarė Audronė Barakauskienė elvyravapit@gmail.com