Pradinių klasių, IUG, PUG

Pradinių klasių mokytojų, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos ir priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogės metodinė grupė:

Pirmininkas: Loreta Mickūnienė, 1, 2 kl. vadovė,

Sekretorė:  Danguolė Kučinskienė,  3, 4 kl. vadovė,

Nariai:

Dalia Butkuvienė, vyr. logopedė, 5,6 kl. vadovė,

Ona Danutė Risovienė, muzikos mokytoja,

Dalia Druktenienė, tikybos mokytoja,

Inga Zablockienė, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė, 8 kl. vadovė,

Kristina Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja,

Ieva Linkevičienė, anglų k. mokytoja, 10 kl. vadovė,

Gitana Kerpienė, kūno kultūros mokytoja.

Metodinės grupės darbo planas