Gamtosauginių mokyklų programa

gamtosauga

Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos koordinatorė mokykloje Ilona Sutkienė

Veiklos plano tikslas:

Plėsti  ekologinę savimonę, skatinti  mokyklos bendruomenės praktinę gamtosauginę veiklą, ugdyti  mokinių aktyvų pilietiškumą, kritišką mąstymą ir kūrybiškumą.

Veiklos plano uždaviniai:

  1. Vykdyti ekologinį švietimą ir skatinti bendruomenės narius prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo.
  2.  Skatinti mokinius sveikai gyventi .
  3. Dalyvauti Tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje.

TARPTAUTINĖS GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS

Mokyklos gamtosauginį komitetą sudaro: mokyklos administracijos atstovas (direktorė Ginta Maziliauskienė), 12 mokinių, 3 mokyklos techninio personalo atstovai ( Dalė Čepienė, Janina Sabaliauskienė bei vairuotojas Algis Budreckas) ir 7 kiti atstovai (biologijos mokytoja Ilona Sutkienė, anglų kalbos mokytoja Ieva Linkevičienė, tikybos mokytoja Dalia Druktenienė, pradinių klasių mokytoja Danguolė Kučinskienė, socialinė pedagogė Audronė Barakauskienė bei 2 tėvų atstovai Inga Zablockienė ir Toma Ščeponavičienė).

Komitetas bendradarbiauja su Kelmės girininkijos girininku Egidijumi Želviu, pirminės priežiūros sveikatos specialiste Jadvyga Gedviliene, Kukečių seniūnija ir UAB Kelmės vietinis ūkis.

Remiantis gamtosauginio audito rezultatais, atsižvelgiant į šalyje vyraujančią situaciją,  gamtosauginiame komitete buvo nutarta didžiausią dėmesį skirti tvaraus vartojimo skatinimui artimiausioje aplinkoje,  išsikeltas tikslas vykdyti ekologinį švietimą ir praktinę atliekų rūšiavimo veiklą bei tęsti „Sveikatiados“ projekto veiklas.

Vykdant GMP įgyvendinimą mokykloje atliekami  ilgalaikiai atliekų rūšiavimo projektai „Mes rūšiuojam“, „Rink baterijas“, sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“, “Netradicinių ugdymosi erdvių kūrimas. Lauko klasės” ,  projektai „Gyvenamosios vietos ekologinės problemos“, „Domiuosi sveika mityba ir patariu kitiems“, „Auginu daržoves pats“, kūrybinis projektai „Užgavėnių kaukės iš antrinių žaliavų”, „Jo didenybė – moliūgas“ ir kt. Buvo atliktas tyrimas  „Vienkartinių apsaugos priemonių įtaka aplinkos taršai“. Vyko akcijos “Prisidėk prie mokyklos aplinkos tvarkymo – nekils ranka išmesti šiukšlę“, „Darom 2021 kitaip“,  akcija, skirta Motinos Žemės dienai paminėti, „Ekologinė eglutė“, aplinkosauginiai renginiai „Rudens ir pavasario darbai mokyklos Europos parke“, renginys  „Tolerancijos simbolis – dėlionė”.  7-10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame „Atliekų kultūros“ egzamine 2021.

Gamtosauginis kodeksas

Mokyklai jau 100 metų. Ir dar daugiau sulauks,

Nes mes rūšiuojam ir saugom gamtą, puošiam jos aplinką.

Nelaužom medžių ir krūmų šakų,

Nemėtom šiukšlių, o renkam jas, darbeliams naudojam ir mokyklą puošiam.

Turim sodą ir parką, jame daug obelų ir kitų medžių senų.

Obuolius mes valgom, medžius saugom nuo taršos.

O mašinas prie kelio skaičiuojam ir duomenis projektams naudojam.

Aplinka bus švari,

Augsime visi sveiki!!!

 

Audito rezultatai

Tema: „Atliekų tvarkymas ir šiukšlinimas“

 1C17B667-62A8-4D24-9ED8-8FB177C4D257

                            

Tema: „Sveikata ir mityba/gerovė“

 B9184EA4-7F6C-4273-B4F4-AFE123BAE6C3