Mokytojai

2022-2023 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Dėstomi dalykai
1. Ginta Maziliauskienė Direktorė
2. Rasa Skrodenienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
3. Virginijus Petrauskas Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas Vyresnysis priešmokyklinio ugdymo mokytojas Priešmokyklinis  ugdymas
4. Viktoras Milkintas Mokytojas  Vyresnysis geografijos mokytojas Geografija
5. Dalia Butkuvienė Mokytoja,logopedė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, logopedė metodininkė Pradinis ugdymas, logopedija
6. Danguolė Kučinskienė Mokytoja, specialioji pedagogė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, specialioji pedagogė Pradinis ugdymas, spec. pedagogika
7. Ligita Norkutė Mokytoja Vyresnioji  rusų kalbos mokytoja Rusų kalba
8. Regina Vaičiulienė Mokytoja Tikybos mokytoja, metodininkė Tikyba
9. Edmundas Urbutis Mokytojas Istorijos, pilietiškumo pagrindų  mokytojas, žmogaus saugos mokytojas Istorija,pilietiškumo pagrindai,žmogaus sauga
10. Renata Valatkienė Mokytoja Vyresnioji biologijos ir muzikos mokytoja. Gamta ir žmogus, biologija, muzika.
11. Arvydas Zdanavičius Mokytojas Vyresnysis matematikos mokytojas Matematika
12. Sandra Ramanauskytė – Drungilienė Mokytoja Fizikos mokytoja Fizika
13. Kristina Stašinskaitė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
14. Irena Sabaitytė Mokytoja  Dailės mokytoja metodininkė Dailė
15. Saulius Ščeponavičius Neformaliojo ugdymo mokytojas Neformaliojo švietimo mokytojas IT specialistas
16. Ieva Linkevičienė Mokytoja Anglų kalbos mokytoja, metodininkė Anglų kalba
17. Inga Zablockienė Mokytoja  Pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas
18. Audronė Barakauskienė Socialinė pedagogė Vyresnioji socialinė pedagogė
19. Raimonda Andriuškienė Mokytoja Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Vokiečių kalba
20. Nerijus Šarauskas Mokytojas Ekonomikos ir verslumo mokytojas metodininkas, informacinių technologijų mokytojas Ekonomika ir verslumas, informacinės technologijos
21. Loreta Dukauskienė Mokytoja Vyresnioji chemijos mokytoja metodininkė Chemija
22. Vytautas Andriuška Mokytojas Technologijų mokytojas metodininkas Technologijos
23. Reda Zubavičienė Mokytoja Vyresnioji fizinio ugdymo mokytoja Fizinis ugdymas