Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS:

2021 m. kovo 9 d. – balandžio 30 d. Kelmės rajono Elvyravos  pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai (atranką vykdė NŠA) dalyvaus Tarptautiniame skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), kurį organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija. Tyrimu PIRLS nagrinėjami 4 klasės mokinių skaitymo pasiekimai ir ketvirtokų patirtis mokantis skaityti namuose bei mokykloje.

PIRLS 2021 GDPR-LTU-Mokykla_ir_Mokytojas 

PIRLS 2021 lankstinukas