Svarbi informacija!

Svarbi informacija!

Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2020 m.
lapkričio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-1051 Kelmės rajono
Elvyravos pagrindinėje mokykloje nuo 2020 m. lapkričio 30 d.
iki gruodžio 17 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas
organizuojamas derinant nuotolinį su kasdieniu būdu:
ikimokyklinio, priešmokyklinio grupių vaikai, 1–4 klasių
mokiniai ugdomi kasdieniu būdu;
8,9,10 kl. mokiniai – lapkričio 30 d. – gruodžio 4 d. kasdieniu,
gruodžio 7–11 d. nuotoliniu; gruodžio 14–17 d. – kasdieniu.
5,6,7 kl. mokiniai lapkričio 30 d. – gruodžio 4 d. nuotoliniu,
gruodžio 7–11 d. – kasdieniu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme
numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos
skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo
– į šeimos gydytoją.