Advento rytmečiai

Susikaupę ir rimtyje išgyvenome Advento laikotarpį…

Elvyravos pagrindinėje mokykloje Advento laikas išsiskyrė pirmadienio rytmečiais. Prieš pamokas mokytojai ir mokiniai rinkosi į salę uždegti Advento žvakes ir padėkoti vieni kitiems už atliktus  darbus, pastangas moksle ar sporte.

Per pirmąjį rytmetį nuo įžiebtos Advento žvakės klasių seniūnai parsinešė mažą švieselę į savo kabinetus. Mokiniai nešėsi žiburėlį meilės, šilumos, atjautos ir draugystės…Kitų rytmečių metu mokiniams buvo įteikti „gerumo obuoliukai“ kaip derlingumo, santarvės, pažinimo simboliai.

Tikybos mokytoja Dalia Druktenienė