Kategorijų Naujienos

Pranešimas apie reorganizavimą

Pranešimas apie Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.97 straipsnio 3 dalimi, 2...

Daugiau

Svarbu!

Įsakymas dėl ugdymo organizavimo

Daugiau

Dėmesio!

Informacija apie ugdymosi organizavimo

Įsakymas

Daugiau

Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS:

2021 m. kovo 9 d. – balandžio 30 d...

Daugiau

Svarbi informacija!

Mokykloje nuo 2021 m. sausio 4 d. iki karantino pabaigos visiems mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Daugiau

Svarbi informacija!

DĖL MOKINIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-3024)

Dir_įsak_Karantinas

Daugiau

Dėmesio!

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu
Nr. A-1198 mokykloje nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki
karantino pabaigos ugdymas organizuojamas taip:

1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio grupių
vaikai, 1–4 klasių mokiniai gruodžio 9–11 d. ugdomi
kasdieniu būdu, gru...

Daugiau

Svarbi informacija!

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Daugiau

Svarbu!

Įsakymas dėl ugdymo proceso

Daugiau

Svarbi informacija!

Svarbi informacija!

Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2020 m.
lapkričio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-1051 Kelmės rajono
Elvyravos pagrindinėje mokykloje nuo 2020 m. lapkričio 30 d.
iki gruodžio 17 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugd...

Daugiau