v0

Šiaulių vyskupijos mokinių konkursas

Pažymėdami 20-ąjį Šiaulių vyskupijos įsteigimo jubiliejų, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Katechetikos centro darbuotojai organizavo mokinių konkursą ,,Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“. 1-4 klasių mokiniai turėjo iliustruoti  paskirtą Rožinio slėpinį.

Š.m. gegužės 12 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko mokinių konkurso baigiamasis renginys. Mūsų mokyklos 2 kl. mokinė Raminta Mockutė laimėjo III-ąją vietą. Mokinius, juos ruošusius  mokytojus sveikino ir apdovanojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iš laureatų piešinių buvo išleistas konkursinių darbų leidinys.

Dalia Druktenienė,  Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

V1