78D4DFBA-E40F-4462-9EAC-D7B79B0BBAB0

Įgyvendindami mokyklos veiklos uždavinius spalio 9 d. sukvietėme mokinių, tėvų ir mokytojų aktyvą diskusijai, kokie susitarimai  įtakotų teigiamą mokinių elgesį pamokų ir pertraukų metu. Diskutuodami grupėse visi dalyviai pateikė siūlymus, kokiomis priemonėmis įgyvendinti šį uždavinį.