Mokytojai

2017-2018 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos  Kvalifikacinė kategorija Dėstomi dalykai
1. Ginta Maziliauskienė Direktorė Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja
2. Rasa Skrodenienė  Direktorės pavaduotoja ugdymui Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
3. Ona Danutė Risovienė  Mokytoja Vyresnioji muzikos mokytoja Muzika, ikimokyklinio ir priešmokyklinio  meninio ugdymo pedagogė
4. Raimonda Navakauskienė Mokytoja  Vyresnioji geografijos mokytoja Geografija
5. Dalia Butkuvienė 

 

Mokytoja,logopedė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, vyresnioji logopedė 4 klasės mokytoja,logopedė

 

6. Danguolė Kučinskienė  Mokytoja,specialioji pedagogė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja 3 klasės mokytoja, spec. pedagogė
7. Loreta Mickūnienė Mokytoja Vyresnioji  pradinių klasių mokytoja 2 klasės mokytoja 
8. Ligita Norkutė  Mokytoja Vyresnioji  rusų kalbos mokytoja Rusų kalba 
9. Dalia Druktenienė  Mokytoja Vyresnioji  tikybos mokytoja Tikyba 
10. Edmundas Urbutis  Mokytojas Istorijos, pilietiškumo pagrindų  mokytojas, žmogaus saugos mokytojas Istorija,pilietiškumo pagrindai,

žmogaus sauga

11. Vilma Lučinskienė Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė Gamta ir žmogus, biologija
12. Virginija Balabonienė Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
13. Arvydas Zdanavičius Mokytoja Vyresnysis matematikos mokytojas Matematika, informacinės technologijos
14. Sandra Ramanauskytė – Drungilienė Mokytoja Fizikos mokytoja Fizika
15. Kristina Jonaitienė  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
16. Aida Ralovecienė  Mokytoja Vyresnioji dailės mokytoja Dailė, technologijos. 
17. Saulius Ščeponavičius Neformaliojo ugdymo vadovas Neformaliojo švietimo mokytojas IT specialistas
18. Ieva Linkevičienė  Mokytoja Vyresnioji  anglų kalbos mokytoja Anglų kalba
19. Inga Zablockienė  Pailgintos grupės auklėtoja Pailgintos grupės auklėtoja
20. Audronė Baranauskienė  Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė
21. Raimonda Andriuškienė Mokytoja Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Vokiečių
22. Gitana Kerpienė  Mokytoja Vyresnioji  kūno kultūros mokytoja Kūno kultūra 
23. Nerijus Šarauskas  Mokytojas Ekonomikos ir verslumo mokytojas Ekonomika ir verslumas
24. Daiva Jemeljanovienė Mokytoj Chemijos mokytoja metodininkė Chemija
27. Vytautas Andriuška Mokytojas Technologijų mokytojas metodininkas Technologijos
28. Donata Kančauskienė Mokytoja Vyresnioji. pradinių klasių mokytoja 1 klasė 
29. Reda Zubavičienė Mokytoja Vyresnioji  žolės riedulio trenerė Kūno kultūra