Gamtosauginių mokyklų programa

gamtosaugaTarptautinės gamtosauginių mokyklų programos koordinatorė mokykloje Vilma Lučinskienė

 Veiklos plano tikslas:

Plėsti  ekologinę savimonę, skatinti  mokyklos bendruomenės praktinę gamtosauginę veiklą, ugdyti  mokinių kūrybiškumą.

Veiklos plano uždaviniai:

  1. Vykdyti ekologinį švietimą ir praktinę atliekų rūšiavimo veiklą.
  2. Tęsti „Sveikatiados” projekto veiklas ir skatinti mokinius sveikai gyventi .
  3. Dalyvauti Tarptautinių Gamtosauginių mokyklų programoje.

TARPTAUTINĖS GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS

Mokyklos gamtosauginį komitetą sudaro: mokyklos administracijos atstovas (direktorė Ginta Maziliauskienė), 13 mokinių, 3 mokyklos techninio personalo atstovų (valytojos Dalia Čepienė ir Lina Kriaučiūnienė bei vairuotojas Alfonsas Vaišvilas) ir 5 kitų atstovų (biologijos mokytoja Vilma Lučinskienė, anglų kalbos mokytoja Ieva Linkevičienė, socialinė pedagogė Audronė Barakauskienė bei 2 tėvų atstovai Dalia Butkuvienė ir Loreta Mickūnienė).

Mokyklos gamtosauginis komitetas

Komitetas bendradarbiauja su Kelmės girininkijos girininku Egidijumi Želviu, Kukečių seniūnijos seniūne Meilute Masalskiene, pirminės priežiūros sveikatos specialiste Jadvyga Gedviliene ir UAB Kelmės vietinis ūkis.

Remiantis gamtosauginio audito rezultatais gamtosauginiame komitete buvo nutarta dalyvauti  Wrigley ir Gamtosauginių mokyklų kampanijos  „Mažiau šiukšlių“ ir „Mes rūšiuojam“ projektuose,  išsikeltas tikslas vykdyti ekologinį švietimą ir praktinę atliekų rūšiavimo veiklą bei tęsti „Sveikatiados“ projekto veiklas.

Vykdant GMP įgyvendinimą mokykloje atliktas ilgalaikis atliekų rūšiavimo projektas „Atliekas rūšiuojanti mokykla“, „Mes rūšiuojam“, sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“, akcija „Ekologinė eglutė“, „Rink baterijas“, „Puošk mokyklą ekologogiškai“, akcija „Švari mokyklos tvenkinio pakrantė“, paskaita „Rūšiuok atliekas“, rudens gėrybių paroda „Puokštė mokyklai“, aplinkosauginis renginys „Rudens darbai mokyklos Europos parke“. Taip pat sutvarkyta šalia mokyklos esanti autobusų stotelė, vyko rudens talka mokyklos sode.

 

Gamtosauginis kodeksas

Šiukšles mes keliame nuo žemės,

Jas rušiuojame kartu.

Sukelia tai daug mums laimės,

Kad aplinkui taip švaru.

Kad dirbti būtų daug lengviau,

Jungiamės mes į talkas.

Veikiame perspektyviau,

Kviesdami mažuosius jungtis į žaliųjų gretas.

Nors sena mūs mokykla,

Ekologiškai ji papuošta.

Gražiname ją visi –

Ir maži, ir dideli.

Sveikas maistas – suteikia jėgų,

O sportas – sveiką kūną ir naujų minčių.

Pirmyn judėkime kartu,

Ir šaukime „Už ekologiją“ visi kartu!