Administracija

Direktorė Ginta Maziliauskienė ginta.maziliauskiene@elvyrava.lt
Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė rasa.skrodeniene@elvyrava.lt
Sekretorė Audronė Barakauskienė audronė.barakauskiene@elvyrava.lt